Teisinės paslaugos

Turinys

Teisinės paslaugos - teisinė konsultacija

Teisinės konsultacijos

Teisinė konsultacija yra teisinė paslauga, kurios metu teisininkė teikia klientui profesinę teisinę pagalbą ir patarimus. Šios konsultacijos metu klientas gali gauti informaciją ir patarimus dėl teisinių klausimų, problemų ar galimų ginčų sprendimo būdų.

Teisinė konsultacija dažnai apima:

  • Teisinės situacijos analizę  ir galimų teisinių sprendimų aptarimą. 
  • Teisinės informacijos ir taisyklių paaiškinimą. 
  • Patarimus dėl teisinių dokumentų rengimo ar kitų teisinių veiksmų. 

Šios teisinės paslaugos tikslas yra padėti klientui suprasti jo teises, pareigas bei galimus sprendimo variantus teisės srityje. Teisinė konsultacija gali būti svarbi norint išsiaiškinti teisinę situaciją, išvengti galimų problemų ar tinkamai pasiruošti teisiniams veiksmams ateityje.

Teisės sritys

Teisinės konsultacijos, kaip ir kitos teisinės paslaugos, teikiamos ir dokumentai rengiami šiose šeimos teisės srityse:

Kaip vyksta teisinės konsultacijos telefonu

Susisiekite su teisininke telefonu +370 670 19095 darbo valandomis: I–V 8.00–17.00, arba parašykite laišką pasinaudodami paruošta forma kontaktų puslapyje ir Jūs būsite supažindinamas su galima gautinų teisinių konsultacijų, ar kitų teisinių paslaugų apimtimi, apribojimais ir numatomais terminais

Gaunamas Jūsų pritarimas dėl teisinio konsultavimo telefonu

Suplanuojamas teisinės konsultacijos telefonu laikas ir trukmė, atsižvelgiant į individualią teisinę situaciją ir teisinės konsultacijos metu reikiamus aptarti klausimus

Supažindinama su galima gautinų teisinių paslaugų apimtimi, jų trukme ir kitais, konkrečioje situacijoje svarbiais klausimais

Atsižvelgiant į teisinės konsultacijos trukmę yra suformuojama ir Jums elektroniniu paštu atsiunčiama sąskaita už teisines paslaugas apmokėti, numatant jog vienos valandos teisinės konsultacijos kaina yra 100 eurų

Teisininko konsultacija telefonu teikiama tik iš anksto gavus apmokėjimą pagal Jums atsiųstą sąskaitą už teisines paslaugas

Sutartu laiku teisininkė Jums skambina telefonu ir teikia teisinę konsultaciją, atsako į Jūsų klausimus

Siekiant nepamiršti svarbių dalykų, turėkite Jums priimtiną būdą gautai informacijai pasižymėti ir fiksuoti

Teisinės konsultacijos metu gauta informacija suteiks žinojimą, kurio pagrindu bus lengviau priimti individualius sprendimus dėl Jūsų situacijos sprendimo ir galimybių ginti savo interesus.

Teisinės Paslaugos

Teisinių dokumentų rengimas

Teisinių procesinių dokumentų rengimas yra teisinė paslauga. Tai teisinio dokumento sudarymas ir parengimas, kuris skirtas naudoti teisiniuose procesuose, teismų bylose ar kitose teisinėse situacijose. Šie dokumentai yra naudojami siekiant užtikrinti teisinių procedūrų sklandumą ir teisingumą bei pateikti reikiamus teisinius argumentus bei įrodymus. 

Procesinių ir kitų teisinių dokumentų projektų rengimas

Teisinių procesinių dokumentų rengimas gali apimti: 

  • Klaidingų teiginių ištaisymą ar kitų dokumentų redagavimą
  • Procesinių dokumentų parengimą tokių kaip ieškiniai, atsiliepimai į ieškinį, pareiškimai, skundai ir kita 
  • Formalumų laikymąsi ir dokumentų teisingumo užtikrinimą
  • Teisinių argumentų ir įrodymų pridėjimą prie dokumentų

Teisinių procesinių dokumentų rengimas yra svarbi veikla teisiniuose procesuose, nes nuo tinkamo dokumentų parengimo gali priklausyti bylos rezultatas ir kliento teisių apsauga. Tai reikalauja teisinio tikslumo, aiškumo ir atitikimo teisės aktams bei procedūroms.

Rengiami visi procesiniai ir kiti teisiniai dokumentai fiziniams ir juridiniams asmenims, valstybės institucijoms ir teismui, procesui notarine tvarka, taikiam procesui ir ginčo teisenos procesui. Kokių procesinių dokumentų reikės yra sprendžiama kitos teisinės paslaugos - teisinės konsultacijos metu ir aptariama individuali šių dokumentų parengimo kaina bei terminas

Skip to content