Apie mane

Esu teisininkė, advokato padėjėja Daiva Rudzenskienė

Atėjus brandai turiu gyvenimo ir profesinės patirties suformuotus savus principus ir vertybes, kurie padeda suvokti savo elgesio ribas ir savas moralines nuostatas. Brandus žmogus nelips per galvas siekdamas naudos, nekurs santykių ant svetimos nelaimės pamato, neapkalbės ir neregs klastų, nežemins savo kolegų, klausytojų ir pašnekovų, nes tokie metodai neatitinka jo vertybių.

Svarbiausia – abipusis supratimas, kuriam esant galima išspręsti sunkiausią problemą ar pasiekti kompromisą derybų proceso metu. Svarbiausia, kad būtų noro ieškoti visiems priimtino sprendimo.

Teisės srityje dirbu daugiau nei 14 metų, iš jų didžiąją dalį advokato kontoroje.
Per šį laikotarpį įsitikinau, kad geriausi sprendimai priimami situacijas vertinant kritiškai ir racionaliai. Profesinėje praktikoje vadovaujuosi analitiniu mąstymu bei tvirtai pasitikiu mokslu. Esu linkusi įsigilinti į problemą, todėl skiriu daug dėmesio situacijos analizei ir nuodugniam bei galimam probleminės situacijos sprendimui.

Kiekvienas į mane kreipęsis pagalbos man yra vienodai svarbus.

Pagarbiai Daiva Rudzenskienė

Kiekvienas į mane kreipęsis pagalbos man yra vienodai svarbus

Išsilavinimas:

Teisės magistro laipsnis, įgytas Vilniaus universiteto Teisės fakultete (Lietuvos kvalifikacijų sandaros ir Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos lygmenys: Septintas, vientisosios studijos, apimančios pirmosios ir antrosios pakopos studijas)

Kvalifikacijos:

Atsižvelgiant į būtinus įgūdžius teisinio konsultavimo ir teisinių dokumentų rengimo veiklai, yra būtina įvairi kvalifikacija, kurioje derėtų išskirti:
(i) bazinę kvalifikaciją (teisės studijos, materialios ir proceso teisės išmanymas, socialiniai įgūdžiai)
(ii) papildomą kvalifikaciją (nuolat tobulinamos ir atnaujinamos žinios seminaruose, konferencijose, stebima ir analizuojama naujausia teismų praktika)
(iii) minkštąsias kompetencijas (pagarbą teisinių paslaugų prašytojams, kultūrinę empatiją, socialinę kompetenciją, emocinį intelektą, lankstumą).

Kvalifikacijos kėlimas:

DataDalyvavimas seminaruose, konferencijose, diskusijose, apskritojo stalo diskusijose ar kitame renginyje teisės klausimais
2024-05-24Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetas ir Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga – Konferencija „Pokyčių link: JT vaiko teisių komiteto rekomendacijos ir kasdienybės iššūkiai“
2024-04-25Lietuvos advokatūros seminaras – Nuotolinė konferencija „Tvarūs darbo santykiai (S iš ESG)“
2023-11-21Lietuvos advokatūros seminaras „Advokatui reikiami įgūdžiai ir savybės“
2023-10-13Lietuvos advokatūros seminaras „Dirbtinio intelekto teisinio reguliavimo problemos“
2023-10-12Lietuvos advokatūros seminaras „Naujausi CPK pakeitimai ir aktuali 2022-2023 m. LAT praktika civilinio proceso klausimais“
2023-04-10Konferencija „Žmonių su intelekto ar (ir) psischosocialine negalia teisė į teisingą teismą“
2023-11-07Lietuvos advokatūros seminaras „Kas logiška ir kas psichologiška advokato veikloje?“
2023-07-07Lietuvos advokatūros seminaras „Darbo teisės naujienos, teismų praktikos apžvalga“
2023-04-07Lietuvos advokatūros seminaras „Tėvų ir vaikų turtiniai ir asmeniniai santykiai“
2023-03-07Lietuvos advokatūros seminaras „Asmens duomenų apsauga 2023 m.: naujausi BDAR išaiškinimai“
2023-03-14Lietuvos advokatūros seminaras „Ekspertų, specialistų išvadų, kaip įrodymų, vertinimas teisme“
2023-02-20Lietuvos advokatūros seminaras „Etika ir atsakomybė. Tai kas svarbu kiekvienam advokatui“
2022-12-29Lietuvos advokatūros seminaras „Elektroninė komercija: teisiniai klausimai“
2022-10-27Lietuvos advokatūros seminaras „Praktiniai asmens duomenų ir IT saugumo klausimai advokatams“
2022-05-30Tarptautinės advokatų asociacijos (IBA) ir Lietuvos advokatūros konferencija „Iššūkiai užtikrinant klientų paslaptį: konfidencialių dokumentų krata ir poėmis“
2022-05-16Lietuvos advokatūros seminaras „Šeimos bylų nagrinėjimo aktualijos“
2022-05-06Lietuvos advokatūros seminaras „Derybų įgūdžiai advokatams“
2022-02-14Lietuvos advokatūros seminaras „Sugyventinių (partnerių) turtiniai santykiai“
2022-02-04Vilniaus universiteto Teisės fakulteto su Lietuvos Aukščiausiuoju Teismu organizuota Konferencija „Privatinės teisės principai šiandienos teisinėje realybėje“
2021-12-02Teisėjų tarybos ir  Visuomenės informavimo etikos asociacijos organizuota nuotolinė diskusija „Privatumo ribos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento kontekste“
2021-10-22Kasmetinė tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija Konstitucijos dienai paminėti „Konstitucinio teisės viršenybės principo įgyvendinimo iššūkiai“ (organizatoriai: Mykolo Romerio universitetas, Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos advokatūra, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas)
2021-10-18Lietuvos advokatūros seminaras „Aktuali Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2021 m. teismų praktika civilinio proceso klausimais“
2021-10-13Lietuvos advokatūros seminaras „Teisė ir komunikacija. Krizių bei skandalų komunikacijos mechanika ir valdymas“
2021-06-30Lietuvos advokatūros seminaras „Aktuali BDAR teismų praktika”
2021-05-24Lietuvos advokatūros seminaras „Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėse bylose ypatumai“
2021-03-03Lietuvos advokatūros seminaras „Paveldėjimo teisė“
2021-02-06Lietuvos advokatūros seminaras „Darbo sutartis, sudarymas, sutarties sąlygos ir pasibaigimas. Praktiniai aspektai“
2020-11-30Lietuvos advokatų ir Caritas dovana – nemokamos teisinės konsultacijos sunkumus patiriantiems
2020-11-27Lietuvos jaunųjų advokatų asociacijos (LJAA) ir Lietuvos advokatūros konferencija „Advokato veikla. Apie naujas galimybes, pinigus, galią ir… profesinį „perdegimą“
2020-10-22Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Konstitucinis valdžių padalijimo principas“
2020-09-24Lietuvos teismai, Nacionalinė teismų administracija, Tarptautinė praktinė konferencija „Mediacijos sėkmės istorija ir jos kaina“
2019-12-26VŠĮ „Žmogaus teisių stebėjimo institutas” ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba e. mokymai „Lygybės ir nediskriminavimo ABC darbuotojams“
2019-12-26VŠĮ „Žmogaus teisių stebėjimo instiitutas“ ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba e. mokymai „Lygybės ir nediskriminavimo ABC darbdaviams“
2019-10-18Lietuvos advokatūros seminaras „Tarpasmeniniai ir vidiniai konfliktai: šaltiniai, dinamika bei sprendimo galimybės“
2019-08-28Lietuvos advokatūros seminaras „Melas ir jo atskleidimo ypatumai“
2019-08-07VŠĮ „Žmogaus teisių stebėjimo institutas“ e. mokymai „Smurtas artimoje aplinkoje: ką turi žinoti kiekvienas profesionalas?“
2019-08-06VŠĮ „Žmogaus teisių stebėjimo instiitutas“ ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba e. mokymai „Sisteminis smurtas prieš moteris artimoje aplinkoje – kas tai?“
2019-06-28Lietuvos advokatūros seminaras „Advokatų/advokatų padėjėjų dalyvavimas kratose ir civilinio turto konfiskavimas“
2019-06-28VŠĮ „Žmogaus teisių stebėjimo instiitutas“ e. mokymai „Įgyvendinant ES Nusikaltimų aukų direktyvą: teisinės ir praktinės naujovės“
2019-05-16Lietuvos advokatūros projekto „Pasitikiu advokatu“ seminaras „Teisinio reagavimo į korupcijos apraiškas ypatumai“
2018-06-09VšĮ „Žmogaus teisių stebėjimo institutas“ mokymai „Asmens veiksnumo ribojimas: požiūrio ir teisinio reguliavimo naujovės“
2018-06-08Lietuvos advokatūros seminaras „Naujasis asmens duomenų apsaugos reguliavimas ES ir Lietuvoje“
2018-02-23Lietuvos advokatūros seminaras „Priverstinio išieškojimo ypatumai“
2017-12-27VšĮ Žmogaus teisių stebėjimo instituto mokymai „Naujausi Europos teisės standartai baudžiamajame procese“
2017-12-04Nemokamos teisinės konsultacijos bendradarbiaujant su Lietuvos Caritas ir Moterų informacijos centru (Advokatūros savaitė)
2017-11-07Lietuvos advokatūros seminaras „Naujas darbo kodeksas: darbuotojų atstovavimas ir lokalūs teisės aktai“
2017-06-29Lietuvos advokatūros seminaras „Santuokos nutraukimo teisinės pasekmės ir jų tinkamo išsprendimo problematika ištuokos bylose“
2017-06-16Lietuvos advokatūros seminaras „Administracinio proceso teisinio reguliavimo naujovės“
2017-05-26Lietuvos advokatūros seminaras „Įrodymų gavimo ir leistinumo klausimai. Jų naudojimas baudžiamajame procese“
2017-02-27Lietuvos advokatūros seminaras „Bausmės skyrimo problemos teismų praktikoje“
2017-02-06Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios justicijos katedros organizuota nacionalinė mokslinė-praktinė konferencija „Baudžiamosios justicijos tyrimai“
2016-11-25Lietuvos advokatūros seminaras „Advokato profesinė etika. Naujas Lietuvos advokatų etikos kodeksas“
2016-08-26Lietuvos advokatūros seminaras  „Kaltės nustatymo ir įrodinėjimo baudžiamosiose bylose klausimai, advokato vaidmuo“
2016-04-29Lietuvos advokatūros seminaras  „Baudžiamosios justicijos aktualijos“
2016-03-29Lietuvos advokatūros seminaras „Civilinio proceso reglamentavimo naujovės ir aktuali teismų praktika“
2015-12-04Lietuvos advokatūros, Lietuvos jaunųjų advokatų asociacijos ir Teisingumo ministerijos organizuota konferencija „Advokatūra rytoj: kokių reformų laukti?“
2015-12-03Lietuvos advokatūros organizuotas seminaras „Baudžiamosios teisės normų taikymo problematika: neteisėtas praturtėjimas (LR BK 189 prim. str.)“
2015-11-26Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros organizuota konferencija-diskusija „Naujovės bendrovių teisėje: Europos modelinis bendrovių aktas (EMCA) Lietuvos kontekste“
2015-11-16Vilniaus universiteto Teisės fakulteto bendradarbiaujant su LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetu organizuota konferencija  „Teisė į privatų gyvenimą”
2015-11-13Lietuvos advokatūros, Vilniaus apygardos teismo ir Teisingumo ministerijos organizuota konferencija  „Valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba (VGTP): status quo ir iššūkiai“
2015-10-16Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios justicijos katedros organizuota mokslinė-praktinė konferencija „Baudžiamoji justicija ir verslas“
2015-09-16Lietuvos teisės instituto organizuotas seminaras-diskusija, tema „Neteisėta cigarečių apyvarta: kriminologiniai ir teisiniai aspektai“
2015-08-21Lietuvos advokatūros seminaras „Šeimos bylų nagrinėjimo ir teismo sprendimų vykdymo ypatumai“
2015-07-30Nacionalinėje teismų administracijoje vykę UAB „Leksinova“ mokymai tema „Teisminė mediacija elektroninėje erdvėje“
2015-07-13Nacionalinės teismų administracijos renginys, tema „Teismų elektroninės paslaugos: iššūkiai ir perspektyvos“, minint portalo E.TEISMAS.LT dvejų metų jubiliejų“
2015-04-16ELSA ir Lietuvos advokatūros konferencija „Advokatų veiklos vertinimo tendencijos: vartotojų teisių apsauga Lietuvos advokatūroje“
2015-03-18Lietuvos advokatūros seminaras „Gynėjo teisės ir probleminiai aspektai taikant kardomąsias priemones ir kitas procesines prievartos priemones ikiteisminiame tyrime“
2015-02-06Lietuvos advokatūros seminaras „Juridinė retorika (viešoji kalba) ir teisinio argumentavimo ypatumai“
2015-01-26Lietuvos advokatūros seminaras „Europos arešto orderio išdavimas ir vykdymas“
2015-01-16Vilniaus universiteto Teisės fakulteto, advokatų kontoros Tark Grunte Sutkiene bei Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos konferencija -diskusija „Grupės ieškinys: iššūkiai ir galimybės”
2014-12-17Lietuvos advokatūros seminaras „Elektroninės priemonės advokato veikloje”
2014-12-10Lietuvos advokatūros seminaras „Advokato buhalterinės apskaitos vedimas pagal veiklos formas bei mokesčių mokėjimas“
2014-12-05Lietuvos advokatūros ir Lietuvos jaunųjų advokatų asociacijos konferencija „Advokatų savivalda: norma ar vertybė?“
2014-11-17Lietuvos advokatūros seminaras „Atstovavimo civiliniame procese praktiniai aspektai“
2014-10-13Lietuvos advokatūros seminaras „Peticijų teikimas Europos Žmogaus Teisių Teismui naujausios praktikos kontekste“
2014-09-26Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios justicijos katedros, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės ir proceso instituto bei Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros mokslinė praktinė konferencija „Baudžiamasis procesas: teisingumo garantas ar kliūtis“

Darbo sritys:

Šeimos teisės specializacijos:

Skip to content